Ordförklaringar

Syror - En grupp ämnen som liknar varandra, de smakar t ex surt. Syror har pH-värdet 0-6. Exempel på syror är svavelsyra, magsyra, salpetersyra & saltsyra. Starka syror fräter, därför är det viktigt att vara försiktig och hantera syran varsamt.

Baser -En grupp ämnen som liknar vid varandra, de är motsatsen till syror. Baser kan precis som syror fräta.

Neutral - Ett ämne som varken är basiskt eller surt. Ett neutralt ämne har pH-värdet 7. Ett exempel på ett ämne med pH7 är Vatten.

Indikatorer - Ämnen som byter färg när de kommer i kontakt med syror och baser. En del indikatorer, som t.ex. lackmuspapper kommer ursprungligen från naturen; men det finns även elektroniska instrument som hjälp för att mäta ett ämnes pH.

BTB - En vanlig indikator, förkortning för "Bromtymolblått". BTB droppas i ett ämne för att se om det är surt eller basiskt. Det är oftast i en vattenlösning.
När BTB är gul/orange är ämnet som man mäter pH:t på surt, alltså har det ett pH under 7.
När BTB är grönt är ämnet neutralt, alltså runt pH7.
När BTB är blått är ämnet basiskt, det har ett pH över 7.

Lackmuspapper - En annan vanlig indikator. Man doppar ett papper indränkt i lackmus och mäter därefter av pH-värdet med hjälp av färgen som visas.
Lackmus är ett ämne som man utvinner ur t.ex. lavar (en slags mossa). Konstigt nog kan man inte mäta pH-värdet av ett ämne med en bit "lav" utan endast om man har utvunnit lackmus ur den.

Fenolftalein - En annan vanlig indikator. Den kemiska formeln för Fenolftalein är C20H14O4. För att veta på ett ungefär vilket pH-värde ett ämne har med Fenolftalein så måste man veta vilken färg som står för ungefär vilket pH. Färgerna är: Transparent = Sura & Neutrala lösningar. Lila/rosa = Basiska lösningar.
pH-remsor - En vanlig indikator. Fungerar som lackmuspapper men innehåller flera olika indikatorer.

Logaritmisk skala - En skala med tio gångers skillnad mellan varje steg på skalan. En logaritmisk skala stöter man inte bara på inom kemin, utan även i t.ex. fysiken.