Neutralisation: I en pH-skala mäter man antalet vätejoner / antalet hydroxidjoner. Ett ämne är neutralt när det har 7 på pH-skalan. Om man har ett surt ämne som man vill ska bli neutralt så häller man ju såklart ett basiskt ämne på det sura. Men det man egentligen gör är att jämna ut antalet vätejoner och hydroxidjoner. Eftersom ett basiskt ämne har många hydroxidjoner och ett surt ämne många vätejoner så jämnar man ut antalet så att man får lika många väte- som hydroxidjoner. Då blir ämnena neutrala.