Karboxylsyror

Karboxylsyror är en stor grupp av organiska föreningar som innehåller en eller flera karboxylgrupper, -COOH. Dessa syrors styrka påverkas till stor del av hur resterande delen av molekylen är uppbyggd. Karboxylsyror är i allmänhet mycket svagare än oorganiska syror som till exempel saltsyra och svavelsyra, och endast ungefär 1% av syramolekylerna är protolyserade.
Karboxylsyror uppkommer oftast genom kraftig oxidation av en alkohol.
Karboxylsyror hittar du i alla levande organismer och där fyller de livsviktiga funktioner. Exempel på stora undergrupper av karboxylsyror är fettsyror och aminosyror.

external image BH2NH3COOH.jpg


Karboxylsyra
Karboxylsyror finns i alla levande organismer och fyller där livsviktiga funktioner. Exempel på stora undergrupper av karboxylsyror är fettsyror och aminosyror. Organiska syror och karboxylsyror är samma sak. Liksom alkoholer, ketoner och aldehyder består karboxylsyrorna av kol, väte och syre. Karboxylsyror uppkommer oftast genom kraftig oxidation av en alkohol.
Karboxylsyragruppen består av en kolatom som har en dubbelbindning till en syreatom, en bindning till en OH-grupp och slutligen den fjärde och sista bindningen antingen till en annan kolatom eller till en väteatom.

Presentation2.jpgBollmodell av karboxylgrupp, "R" ingår inte i gruppen, utan representerar alla de olika varianter av molekyler som karboxylgruppen kan ingå i.

Den enklast byggda karboxylsyra med en enda kolatom heter myrsyra (eller metansyra). Att den fräter vet alla som vidrört en brännässla, en brännmanet eller som kommit för nära pissmyrorna. Karboxylsyran med två kolatomer heter ättiksyra (etansyra). Det är förmodligen den organiska syra vi använder mest. Den ingår i t.ex. vinäger, många inläggningar och dressingar. Det är alltså ättika som bildas när etanol får oxidera med syre – vilket ju förvandlar vinet till vinäger.

Sedan har vi propionsyra (propansyra), smörsyra (butansyra) och pentansyra med tre, fyra respektive fem kolatomer. Av dessa är nog smörsyran mest anmärkningsvärd eftersom den luktar något alldeles enormt illa! Det är den som bildas i härsket smör. Att vårt luktsinne är så känsligt för smörsyra hänger troligen ihop med att sådant luktande mat sannolikt gör oss sjuka.

Fruktsyrorna är också karboxylsyror. Dessa har ofta fler karboxylsyragrupper och kan vara mer komplext uppbyggda.
Är kolvätedelen lång så kallas de för fettsyror. Typiska antal kolatomer i biologiskt aktiva fettsyror är 16, 18 och 20 kolatomer.

Exempel på karboxylsyror:

 • Arkaidonsyra
 • Bensoesyra
 • Acetylsalicylsyra
 • Citronsyra
 • Erukasyra
 • Fumarsyra
 • Gadoleinsyra
 • Isocitronsyra
 • Japansyra
 • Kanelsyra
 • Lysergsyra
 • Maleinsyra
 • Myrsyra
 • Nervonsyra
 • Oxalsyra
 • Palmitinsyra
 • Ricinolsyra
 • Smörsyra
 • Salicylsyra
 • Stearinsyra
 • Valeriansyra
 • Ättiksyra