Fettsyror


Fettsyror är karboxylsyror som enbart består av kol, väte och syre samt bara innehåller en karboxylgrupp som är bunden till en alkylgrupp. De mättade fettsyrorna har den allmänna formeln CH3(CH2)nCOOH, där n vanligtvis är ett tal imellan två och 18. Fettsyror används som klumpförebyggande medel i livsmedel.
Korta fettsyror är vid rumstemperatur vätskor som är lättlösliga i vatten men med ökande alkyllängd blir de mer svårlösliga och får mer oljeliknande egenskaper. Dom fettsyror med de längsta alkylkedjorna är fasta ämnen som är olösliga i vatten. En del fettsyror ofta de som har imellan tre och tio kolatomer, bildas bl a vid förruttnelse då fetter sönderdelas. Fettsyror finnas i alla levade organismer, vanligtvis i form av glycerider (fetter) eller i form av vaxer.
Man kan dela in fettsyror efter längd och varierande egenskaper. SCFA (short chain fatty acid) två-fyra kolatomer, MCT (medium chain triglycerid) sex-tio kolatomer, och slutligen LCFA (long chain fatty acid) tolv kolatomer.

FETTSYROR


FETTSYROR BESTÅR AV KARBOXYLSYROR
En karboxylsyra innehåller gruppen COOH. Karboxylgrupper kan ingå i alla möjliga sorters molekyler. Dessa karboxylgrupper kommer lättast till vid oxidation av alkohol. Karboxylsyror har inte lika stor styrka som t.ex. svavelsyror och saltsyror. De två sistnämnda kallas för oorganiska, starka syror. Karboxylsyror är viktiga och finns i väldigt många organismer. Människokroppen är ett exempel.

Det finns många undergrupper till karboxylsyror, bl.a. citron- och aminsyror för att nämna två. Den kanske viktigaste och mest kända karboxylsyran är nog ändå fettsyran.


KARBOXYLGRUPPEN ÄR BUNDEN TILL EN ALKYLGRUPP

Den här typen av karboxylsyror (fettsyror) består av väte- syre- och kolatomer. Fettsyror innehåller endast en karboxylgrupp. Karboxylgruppen är bunden till en annan kemisk atomgrupp, en alkylgrupp. En alkylgrupp är en samling av kol- och väteatomer som oftast bara utgör en del av en molekyl. En alkylgrupp kan alltså precis som en karboxylgrupp sitta ihop med helt utomstående atomer i en molekyl.


OLIKA SORTERS FETTSYROR- VISSA MED DUBBELBINDNINGAR

Man brukar dela upp fettsyror i olika förgreningar. Dessa är: mättade, omättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror. Transfett och härdat fett brukar också räknas till denna grupp. Fettsyror kan delas upp efter egenskaper. Fettsyror delas också in i alkyllängder, även kallade alkylkedjor. De flesta fettsyror har en lång och ogrenad alkyllängd. Ju längre alkyllängden är, desto mer svårlöslig och fast blir fettsyran i rumstemperatur. Man brukar även prata om det kemiska fenomenet dubbelbindningar. En dubbelbindning är en bindning mellan två atomer i en molekyl. En dubbelbindning består av dubbla elektronpar, där av namnet. Inom det kemiska språket förekommer även enkelbildningar som består av ett elektronpar och trippelbindningar som består av tre elektronpar. Mättade fettsyror har inga dubbel eller trippelbindningar mellan kolatomerna. De är mättade då de innehåller så mycket väte som möjligt. En omättad fett har en eller flera enkelbindningar innebärande flera väteatomer istället ersatt av dubbelbindningar utan de extra väteatomerna.
Man brukar säga att omättade fettsyror är motsatsen till mättade fettsyror, vilket innebär att omättade fetter har en eller flera dubbelbildningar mellan kolatomerna. Omättade fettsyror brukar i sin tur delas in i enkelomättade och fleromättade fettsyror. Enkelomättat fett innehåller logiskt nog en dubbelbindning, medan fleromättade fettsyror innehåller två eller flera dubbelbindningar. Inom kosten är mättat fett väldigt onyttigt, medan motsatsen, omättat fett är minst ohälsosamt för kroppen.

Ett annat hälsofarligt fett är transfett. Det är omättat fett, innehållande en eller flera dubbelbindningar i en så kallad transställning. Med transställning menas att väteatomerna sitter på motsatt sida av dubbelbindningarna än vad de brukar göra. Denna transställning gör att det omättade fettet får samma dåliga egenskaper som mättat fett. Transfett bidrar bl.a. till en ökning av dåligt kolesterol i kroppen. Transfett består delvis av härdat fett. Härdat fett är enkel och fleromättad fett som genomgått en härdning och fått samma fasta konsistens som mättat fett. Anledningen till att man härdar fett är allstå att man vill behålla det nyttiga fettet som finns i omättade fettsyror, men ändå få de användbara egenskaperna som finns i mättat fett.
När man namnger fettsyror ger man syran två namn. Det första namnet kallas för ett trivialnamn som oftast är det latinska eller grekiska namnet på djuret eller växten där fettsyran först upptäcktes. Det andra namnet är ett systematiskt namn uppkallat efter hur många kolatomer eller dubbelbildningar syran innehåller. Inom kemin brukar man förkorta dessa namn genom att först skriva hur många kolatomer och därefter hur många dubbelbindningar fettsyran har. Alla syror är unika och man kan därför skilja dem åt. Biokemisterna använder sig av andra, mer komplicerade förkortningar. Det finns tabeller och system över alla fettsyror. Där anger man ett trivialnamn, ett systematiskt namn, samt hur många kolatomer som finns i syrans molekyl. Mättade fettsyror skiljer sig som sagt avsevärt från omättade fettsyror på alla sätt. Än så länge finns 13 mättade fettsyror och 11 omättade fettsyror kända. Några exempel är Oljesyra (omättad), Linolensyra (omättad), Smörsyra (mättad) och Stearinsyra (mättad).


FETTSYRORS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Fettsyror finns i alla levande varelser i form av olika kroppsfetter eller vaxer. Fett finns även i olika livsmedel och andra ämnen. Fettsyror är livsviktiga för vår levnad. Man brukar prata om att det finns mycket fett i onyttig mat, som snabbmat t.ex. Då menar man oftast mättat fett och transfett. Härdat fett brukar bland annat användas i tillverkningen av margarin. Mättade fettsyror brukar användas i tillverkningen av animaliskt fett. Fettsyror ger genom kostintag mycket energi, betydligt mycket mer än proteiner och kolhydrater. För mycket fett, däremot lagras som överflödig kroppsmassa. Fett finns i mycket, bl.a. i stearin, olja, alkohol, grädde, ost och andra livsmedel. Så kallade omegafetter används för att öka människors pigghet och välbefinnande samt motverka hjärt- kärlsjukdomar och migrän. För mycket mättat fett däremot bidrar till hjärt- kärlsjukdomar och fetma. Fett förekommer i flytande och fast form.
HANNA MELIN 8 MA VT 2008
KÄLLOR: [[http://sv.wikipedia.org/wiki/Fettsyra%3C/span%3E%3Cspan|http://sv.wikipedia.org/wiki/Fettsyra<span]] style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"> - Transfett, Härdat fett, Alkylgrupp, Dubbelbindning