Baser

Baser, även kallat alkalier, är en grupp kemiska föreningar med en lutaktig smak, som har förmågan att uppta vätejoner varav de är i en vattenlösning ger ett pH-värde över 7 (det neutrala värdet). En sådan lösning kallas basisk, eller alkalisk.
Styrkan av en bas kan relateras till dess baskonstant(är ett annat sätt att mäta hur syra och basiska ämnen är förutom ph-skalan.). En bas kan tillsammans med en korresponderande syra bilda en buffertlösning.(se huvudsidan)
Det som ger baslösningar deras "basegenskaper" är att de tillsammans med vatten bildar hydroxidjonen OH.

Baser kan användas till många saker. Framförallt används de ofta i olika kemiska produkter, som rengöringsmedel och tvättmedel. I propplösningar finns den starka basen Natriumhydroxid, det används för att ta bort smutsproppar i avloppet. Men baser används inte bara för rengöring utan också i den medicinska världen. Där används de som medicin mot halsbränna och sur mage, eftersom baser är motsatsen till syror och därför motverkar de varandra.
external image img_home_visual_3.jpg
/Elsa & Anna

Lutfisk

Lutfisken är den maträtt i världen som är mest basisk, det kan ha ett pH-värde så högt som 12. Genom att man blötlägger fisken i en vattenlösning gjord av en ganska stark bas,(den innehåller två baser; kalciumhydroxid och natriumkarbonat),blir fiskköttet mjukt och behöver därför inte kokas särskilt länge. Metoden som ger en mycket speciell smak härstammar från början från Tyskland eller Nederländerna och uppkom under den sena medeltiden. Trots det har traditionen med lutfisk, särskilt under jul endast levt kvar i Norden. Enligt en gammal kalender ska man börja luta fisken på Anna-dagen,9/12(min namnsdag! :)

Starka baser

En mycket stark bas är Natriumhydroxid - NaOH = Natrium+Hydroxid
Om man löser Natriumhydroxid i vatten blir det så här: Na+ OH-.
Det man kan använda natriumhydroxid till är att ta bort målarfärg från möbler. Man blandar natriumhydroxiden med vatten och använder sedan en borste till att få bort färgen med. En vattenlösning av vatten och en stark bas kallas för lut. Så när man tar bort målarfärgen från möbler kallas det att man lutar av möblerna.
Man kan även göra tvål av natriumhydroxid. Det används både till att tvätta sig med och ta bort proppar i avloppet med om det blir stopp. Då förvandlas allt fett till tvål och proppen kan lätt spolas bort. Det går att köpa på vanliga affärer som tabletter eller gryn.

Svaga baser

En svag bas är Alanin - C3H5O2NH2
Den här basen och 20 andra aminosyror är byggstenarna till proteiner. Denna bas är den näst minsta aminosyran efter glycin, som är den allra minsta. Basen är hydrofob (en molekyl som inte klarar av att komma i kontakt med vatten, H2O ), opolär och neutral. Därför är detta en svag bas. Ammoniaklösning är en annan svag bas. NH4OH är en svag donator av OH- joner.

Baser - bra för miljön
Eftersom baser motverkar syror,kan vi använda oss av deras egenskaper även när det gäller miljön. En stor del av de föroreningar som vi människor orsakar, släpps ut i luften och gör regnet surt. Det leder till försurning, det vill säga att att mark och sjöar kan bli alldeles för sura. För att göra något åt problemet, strör man ut basen kalciumkarbonat, (kalksten) för att neutralisera syran. Detta kallas för att man kalkar marken eller sjön. Men tyvärr är det här bara an tillfällig lösning, som i framtiden istället ska ersättas med att vi minskar på våra luftföroreningar.
external image helikopterkalkning2hp.jpgHelikopter som sprider kalk över ett skogsområde och sjö.