BTB står för bromtymolblåt och är en indikator som vi använder oss av när vi ska mäta pH-värdet. En pH-indikator är ett ämne som visar om en lösning är sur eller basisk. Indikatorerna är ofta svaga syror eller baser som ändrar färg när den binder vätejoner (H+), eller hydroxidjoner (OH-).

BTB är ett färgämne och en vanlig indikator som vi använder för att se om en vattenlösning är sur. Bromtymolblått byter färg beroende på vilket pH lösningen har. I vätskor med ett pH under 7 (syra) dominerar komplexen som är gul-oranga, för att sedan bli blå i baser, (pH över 7). I neutrala lösningar med pH 7 är koncentrationen av båda komplexen lika stora, vilket gör att färgen blandas och resulterar i att en grön färg uppkommer.

external image 180px-Bromothymol_blue_colors.jpgFrån vänster: Syra, Neutral och basisk lösning.
Andra vanliga indikatorer är:
  • Fenolftalein indikerar surt eller basiskt
  • Lackmuspapper indikerar surt eller basiskt

  • Universell indikator indikerar ett grovt pH-värde

  • Malakitgrönt
  • Antocyanin (finns naturligt i blommor och växter)
external image surtregn02.jpg Universalremsa, (som vi använder på laborationerna)