Ammoniak och wolfram?

Eftersom Amoniakmolekylen NH3 innehåller tre väteatomer (vätemolekylen har ju bara två) och är inte brandfarlig används det ofta till att transportera väte. Man behöver frakta väte då det används inom industrin för att tillverka allt från Margarin till volframtrådar, de trådar som leder el i glödlampor. Så det är tack vare ammoniak som vi har volfram i glödtrådar som i sin tur får våra lampor att lysa.